مشاورین مرکز

دکتر فرناز ابهر زنجانی

دکتر فرناز ابهر زنجانی
حوزه فعالیت:اختلالات اضطرابی، وسواس، افسردگی، شخصیت،مشاوره ی پیش از ازدواج،زوج درمانی
سوابق آموزشی و اجرایی:
-عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
-مدرس سمینار های تخصصی برای درمانگران و وانشناسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
-مشاور قبل از ازدواج ،مشاور بهداشت روان و بهبود کیفیت زندگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
-مشاوره ی تخصصی معاونت فرهنگی شهرداری مشهد
-مشاور تخصصی سازمان فنی حرفه ای
پنجشنبه ها :8-12 ساعت حضور در کلینیک :شنبه ها 14-20
مشاوره آنلاین : یکشنبه ها 8-20

 


دکتر بی بی زهرا طالبی

دکتر بی بی زهرا طالبی
مدرک تحصیلی دکتری روانشناسی
حوزه فعالیت:خانواده، بهبود روابط زوجین، مشاوره قبل از ازدواج، کودک
سوابق آموزشی و اجرایی:
-مدیر گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
-دارای بیش از بیست سال  سابقه در امر پژوهش

 


دکتر امیرافشاری

دکتر شیدا امیر افشاری
دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
حوزه فعالیت :کودک و نوجوان ، مشاوره قبل از ازدواج
سوابق آموزشی و اجرایی:
-مشاور وزارت آموزش و پرورش
-مدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد
-مدرس دانشگاه فردوسی مشهد
-تدریس در موسسه های آموزش عالی اقبال لاهوری،موسسه آموزش عالی  آرمان رضوی،دانشگاه آزاد اسلامی

ساعت حضور در کلینیک14-20:
مشاوره آنلاین:چهارشنبه ها19:30 – 21


فاطمه منتخب
کارشناسی ارشد بالینی
حوزه فعالیت: اختلالات اضطرابی ، پرخوری ، افسردگی
سوابق آموزشی و اجرایی:
-درمانگر پلی کلینیک دانشگاه فردوسی مشهد
-مدرس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
ساعت حضور در کلینیک:چهارشنبه ها 14-20
مشاوره آنلاین : چهارشنبه ها8 -14


ریحانه نوذریان
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
حوزه فعالیت:بهبود کیفیت زندگی ، رشد و توسعه فردی ، فرزند پروری
سوابق آموزشی و اجرایی:
-روانشناس دانشگاه اقبال
-روانشناس روزنامه خراسان
-موسس و مدرس موسسه مانی و مانا
ساعت حضور در کلینیک: 10-14
مشاوره آنلاین:14-10


دکتر زهرا کرمانی مامازندی
دکتری روانشناسی تربیتی
حوزه فعالیت: کودک ، خانواده ، نوجوان
سوابق  آموزشی واجرایی :
-استادیار وعضو هیات علمی گروه روانشناسی
-مدرس دولتی سمنان
-مدرس دانشگاه آزاد سمنان
-مدرس دانشگاه پیام تور
-مشاور دانشگاه آزاد سمنان
-عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
روز وساعت حضور در کلینیک:شنبه و پنجشنبه 14-9
روز و ساعت مشاوره آنلاین :18-14


دکتر سید محمد رضا ناظمی
دکتری تخصصی روانشناسی عمومی
حوزه فعالیت:شغلی-تحصیلی
سوابق  آموزشی واجرایی :
-متخصص مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی
-مدرس گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
-مدرس موسسه آموزش عالی خراسان،بهار،حکمت رضوی
-مشاور و روانشناس تحصیلی دانشگاه صنعتی سجاد مشهد
-عضو کارگروه تخصصی ارزیابی و طرح سوالات آزمون المپیاد علمی استانی
روز وساعت حضور در کلینیک:پنجشنبه 20-8
روز و ساعت مشاوره آنلاین :پنجشنبه20-8


امید عنایتیان
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره
حوزه فعالیت: اختلالات اضطرابی ، شغلی و تحصیلی
روز وساعت حضور در کلینیک:شنبه و دوشنبه 20-16
روز و ساعت مشاوره آنلاین :سه شنبه و چهارشنبه 20-17


سعید عنایتیان
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و دانشجوی دکتری  تخصصی مشاوره
حوزه فعالیت: اختلالات خلقی ، شغلی و تحصیلی
روز وساعت حضور در کلینیک:شنبه،دوشنبه،سه شنبه 20-16
روز و ساعت مشاوره آنلاین :چهارشنبه  20-17


دکتر رضا ایل بیگی
مدرک تحصیلی:دکتری روانشناسی عمومی
حوزه فعالیت: کودک
سوابق  آموزشی واجرایی :
-استادیار و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
-تدریس در دانشگاه محقق اردبیلی، موسسه های آموزش عالی کاویان وآرمان رضوی
روز وساعت حضور در کلینیک:شنبه و یکشنبه 13-9
روز و ساعت مشاوره آنلاین :20-16


پوپک پازند
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
حوزه فعالیت: فردی و پیش از ازدواج
سوابق  آموزشی واجرایی :
-روان درمانی
-مدیر واحد مشاوره موسسه غیر انتفاعی فردوس
-مدرس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
-مدرس موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فردوس
روز وساعت حضور در کلینیک:شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه    13-9
روز و ساعت مشاوره آنلاین:—-


کوروش اکرامی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
حوزه فعالیت:اختلالات خلقی ، افسردگی ، مداخله در بحران خود کشی
روز وساعت حضور در کلینیک:سه شنبه و چهارشنبه20-8
روز و ساعت مشاوره آنلاین:پنجشنبه20-16


احمد خبری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره
حوزه فعالیت: کنکور،تحصیلی ،خانواده
سوابق  آموزشی واجرایی :
-مشاور رسمی آموزش پرورش
روز وساعت حضور در کلینیک:سه شنبه 20-14
روز و ساعت مشاوره آنلاین:20-14


پروین غفرانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت گرا
حوزه فعالیت:آموزش تخصصی اوتیسم ،سندرم داون ،ADHDو…
بازی درمانی ،کاردرمانی ذهنی
سوابق  آموزشی واجرایی :
-بیش از بیست سال سابقه کاردرمانی ذهنی کودکان
روز وساعت حضور در کلینیک:شنبه تا پنجشنبه 18-14


دکتر مهدی سود آوری
مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی
حوزه فعالیت:روابط زوجی،مشاوره پیش از ازدواج،سکس تراپی،روان پویشی کوتاه مدت
سوابق  آموزشی واجرایی :
-همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان
-عضو هئیت تحریه مجله آرامس برتر
-عضو هئیت تحریه صفحه مشاوره روزنامه خراسان
ساعات حضور در کلینیک:روز های زوج از 10الی 13
روز های فرد به غیر از پنجشنبه ها از 16الی 20


نفیسه سیدی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
حوزه فعالیت: آموزش خانواده،؛درمان مشکلات رفتاری نوجوانان،انتخاب رشته کنکور،مداخلات فوریتی
سوابق  آموزشی واجرایی :
-معلم و مشاور آموزش و پرورش


طیبه کوهکن
مدرک تحصیلی :
حوزه فعالیت: وکیل دادگستری ومشاور حقوقی .قبول دعاوی حقوقی ، کیفری،خانوادگی،ثبتی وغیره
روز وساعت حضور در کلینیک:پنجشنبه ها18-16
روز و ساعت مشاوره آنلاین: هر روز


محمد ملکی
مدرک تحصیلی : کارشناس گفتار درمانی
حوزه فعالیت : گفتاردرمانگر
روز وساعت حضور در کلینیک:روز های زوج 20-14


سید رضا طالبی
مدرک تحصیلی : دکتری روانشناسی تربیتی
حوزه فعالیت: کنکور،مشاوره تحصیلی


علی شفیعی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
حوزه فعالیت:کودک و نوجوان ، تحصیلی، کنکور
سوابق  آموزشی واجرایی :
کارمند آموزش و پرورش و مشاور تحصیلی –شغلی – تربیتی و سازشی منطقه تبادکان با سابقه29  سال
دارای مجوز تاییدیه رسمی از اداره آموزش و پرورش در زمینه خدمات مشاوره و راهنمایی  از سال 1389


ریحانه قادری فر
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنائی
حوزه فعالیت: آموزش و بازی درمانی کودکان در زمینه های مختلف از جمله اصلاح  مشکلات رفتاری ،ترس ،اضطراب، پرخاشگری و غیره
برگزاری تست هوش استنفورد بینه به صورت تخصصی


 دکتر مجتبی مخملی
متخصص اعصاب و روان
بورد تخصصی ناسیونال روانپزشکی
رواندرمانگر و زوج درمانگر


 

علیرضا طلایی
حوزه فعالیت : مشاوره تخصصی اعتیاد
ساعات کاری : دوشنبه صبح ساعت 8 الی 12