حوزه درمان

مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

در 5 گروه تخصصی بشرح ذیل خدمات خود را ارئه می کند :

  • گروه تخصصی تحصیل و اشتغال: شامل مشاوره های تحصیلی، درمان ناتوانیهای یادگیری، انتخاب رشته، انتخاب شغل، کار آفرینی و مدیریتی(انتخاب یا ارتقاء کارکنان).
  • گروه تخصصی کودک و نوجوان: شامل خدمات روانپزشکی کودک و نوجوان، رواندرمانی، بازی درمانی، مشاوره و فرزند پروری.
  • گروه تخصصی ازدواج و خانواده: شامل مشاوره پیش از ازدواج، مسایل ارتباطی، مشکلات زناشویی، زوج درمانی و خانواده درمانی.
  • گروه تخصصی اختلالات بالینی: شامل خدمات روانپزشکی، رواندرمانی و مشاوره برای کلیه مسایل خلقی، اضطرابی، شخصیتی، روان تنی و … .
  • گروه تخصصی روانسنجی: شامل اجرا و تفسیر آزمونهای هوش، شخصیت، بالینی، آزمونهای پیش از ازدواج، استعداد یابی و سنجش رغبت ها، آزمونهای شغلی برای جذب نیروهای مناسب مطابق با توانمندی و استعداد افراد.