مشاورین و روانشناسان مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

دکتر زهرا طالبی

بهبود کیفیت زندگی خانواده فرزند پروری

حضور: یکشنبه

ساعت: 16 الی 20

رضایت مراجعین 100%

جناب آقای جواد روحانی

رئیس آموزش و پرورش استثنائی خراسان رضوی / مشاوره تحصیلی، کودکان استثنائی، اختلالات رفتاری

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 100%

کودک و نوجوان رابطه عاطفی تحصیلی

یکشنبه ها عصر

پنجشنبه ها صبح

رضایت مراجعین 96%

دکتر سید رضا طالبی

کنکور،مشاوره تحصیلی نوجوان فردی بزرگسال

حضور: سه شنبه و پنجشنبه

عصر

رضایت مراجعین 97%

دکتر فاطمه کبیری

مشاور و روانشناس

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

دکتر محمدرضا بیدل

تحصیلی - کنکور

حضور: یکشنبه الی پنجشنبه

عصر

رضایت مراجعین 95%

مشاوره فردی ( واقعیت درمانی) و پیش از ازدواج

حضور: یکشنبه و سه شنبه عصر

چهارشنبه صبح

رضایت مراجعین 98%

دکتر مهسا شاد

مشاوره خانواده و کودک تا یازده سال

حضور: شنبه و دوشنبه

ساعت: 16 الی 20

رضایت مراجعین 95%

مشاوره قبل از ازدواج، اختلالات رفتاری کودک و نوجوان

حضور: یکشنبه 9:30 الی 12

سه شنبه و چهارشنبه 8 الی 10

رضایت مراجعین 100%

کودک، نوجوان، خانواده

حضور: شنبه و پنجشنبه

ساعت: 9 الی 14

رضایت مراجعین 97%

اختلالات اضطرابی، وسواس، افسردگی و شخصیت

حضور: شنبه ها عصر

روزهای دیگر با هماهنگی قبلی

رضایت مراجعین 98%

دکتر مریم صنعتی

روانکاو ، اگزیستانسیالیسم و سکس تراپیست

حضور: چهارشنبه

ساعت: ۱۵ الی ۲۰

رضایت مراجعین 95%

فاطمه منتخب

اختلالات اضطرابی، افسردگی، پرخوری

حضور: چهارشنبه

ساعت: 16 الی 20

رضایت مراجعین 99%

سهیلا رضایی

مشاور و روانشناس

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

زهرا تقوی

کودک و نوجوان فرزندپروری توسعه فردی

حضور: سه شنبه و پنجشنبه

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

حمیده افضل القوم

مشاور و روانشناس

حضور: یکشنبه و پنجشنبه

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

دکتر مرجان لاری

مشاور و روانشناس

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

دکتر هادی خیرآبادی

خانواده ، زوج درمانی ، پیش از ازدواج

حضور: چهارشنبه

ساعت: 16 الی 20

رضایت مراجعین 95%

دکتر مهدی سودآوری

روابط زوجی، پیش از ازدواج،سکس تراپی

حضور: روزهای زوج 10 الی 13

یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20

رضایت مراجعین 95%

خانم نجمه محمد پناهی

مشاور و روانشناس

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

امیر مقصودیان

مشاور و روانشناس

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

مریم سادات رضوی

زوج درمانگری و مشاوره فردی

حضور: همه روزه

با هماهنگی قبلی

رضایت مراجعین 95%

عاطفه نادعلی زاده

مشاور و روانشناس

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

فرشته امیرزاده گرو

مشاوره فردی ، اختلالات خلقی و اضطرابی

حضور: پنجشنبه

ساعت: : 14 الی 20

رضایت مراجعین 95%

دکتر زهرا امام زمانی

مشاور و روانشناس

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

دکتر شیرین اسماعیلی

روان درمانگر با رویکرد روان پویشی

حضور: پنجشنبه

ساعت: 16 الی 20

رضایت مراجعین 95%

بلن صالحی

فردی ، زوج ، پیش از ازدواج

حضور: یکشنبه الی پنجشنبه

ساعت: 8 الی 13

رضایت مراجعین 95%

نسرین حیدری ملائی

خانواده ، مشاوره شغلی، تحصیلی

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

مریم رستمی

مشاور و روانشناس

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

سیده نسرین موسوی نیا

مشاوره فردی ، زوج درمانی ، پیش از ازدواج ، خانواده

حضور: سه شنبه

ساعت: 8 الی 12

رضایت مراجعین 95%

بی بی طیبه هاشمی

مشاوره فردی ، بالینی ، تحصیلی

حضور: شنبه و دوشنبه

ساعت: 16 الی 20

رضایت مراجعین 95%

مژده راهداری

مشاوره فردی ، خانواده ، پیش از ازدواج

حضور: دوشنبه

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

فرزانه امانی

مشاور و روانشناس

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

دکتر نگار ملکی

مشاور و روانشناس

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

کوروش اکرامی

اختلالات خلقی ، افسردگی ، مداخله در بحران خود کشی

حضور: پنجشنبه

ساعت: 16 الی 20

رضایت مراجعین 95%

وجیهه موحد

مشاور و روانشناس

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

تحصیلی، شغلی، کنکور، برنامه ریزی درسی

حضور: پنجشنبه(هماهنگی قبلی)

ساعت: 8 الی 20

رضایت مراجعین 95%

سیده یگانه علویان

مشاور و روانشناس

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

سیده زهره شمس نجفی

مشاور و روانشناس

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

مارال تدینی

مشاور و روانشناس

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

بهبود کیفیت زندگی، رشد و توسعه فردی ، فرزند پروری

حضور: صبح ( هماهنگی قبلی)

ساعت: 10 الی 14

رضایت مراجعین 95%

یگانه حیدر حسین

بازی درمانگر / درمانگر کودک و نوجوان

حضور: همه روزه

ساعت: 18 الی 20

رضایت مراجعین 95%

نفیسه سیدی

بازی درمانی برای رفع اختلالات یادگیری و رفتاری

حضور: چهارشنبه

عصر

رضایت مراجعین 95%

سهیلا محمد رضائی

خانواده درمانی – زوج درمانی - بالینی

حضور: یکشنبه الی سه شنبه

ساعت: 11 الی 20

رضایت مراجعین 95%

وسواس- افسردگی-اضطراب

حضور: یکشنبه صبح و عصر

دوشنبه صبح

رضایت مراجعین 95%

ریحانه قادری فر

کودکان: مشکلات رفتاری ،ترس ،اضطراب، پرخاشگری

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

سید صابر موسوی

بالینی ( وسواس) / بازی درمانی

حضور: یکشنبه و دوشنبه

ساعت: 15 الی 19

رضایت مراجعین 95%

زهرا باغانی

زوج / وسواس / اضطراب / افسردگی / اتیسم

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

کودک و نوجوان ، تحصیلی، کنکور

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

منیره محزونی

فردی بزرگسال / اختلالات اضطرابی ، افسردگی

حضور: یکشنبه

ساعت:

رضایت مراجعین 95%