مشاورین مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

تحصیلی، شغلی، کنکور، برنامه ریزی درسی

حضور: شنبه و چهارشنبه

ساعت: 8 الی 14

رضایت مراجعین 95%

دکتر زهرا طالبی

بهبود کیفیت زندگی، خانواده، فرزند پروری

حضور: یکشنبه

ساعت: 16 الی 20

رضایت مراجعین 100%

اختلالات اضطرابی، وسواس، افسردگی و شخصیت

حضور: سه شنبه و چهارشنبه

ساعت: 9 الی 13 / 14 الی 17

رضایت مراجعین 93%

کودک، نوجوان، خانواده

حضور: سه شنبه

ساعت: 9 الی 13

رضایت مراجعین 97%

بهبود روابط، رشد توسعه فردی، بهبود کیفیت زندگی، فرزندپروری

حضور: سه شنبه

ساعت: 9 الی 13

رضایت مراجعین 98%

فاطمه منتخب

اختلالات اضطرابی، افسردگی، پرخوری

حضور: چهارشنبه

ساعت: 16 الی 20

رضایت مراجعین 91%

مشاوره قبل از ازدواج، اختلالات رفتاری کودک و نوجوان

حضور: دوشنبه

ساعت: 9 الی 14

رضایت مراجعین 97%

کودک

حضور: چهارشنبه

ساعت: 8 الی 14 / 17 الی 20

رضایت مراجعین 96%

مشاوره فردی ( واقعیت درمانی) و پیش از ازدواج

حضور: چهارشنبه

ساعت: 9 الی 13

رضایت مراجعین 98%