دکتر سید محمدرضا ناظمی

مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

رزومه

 • داراي تاييديه رسمي از اداره كل بهزيستي استان خراسان رضوي درزمينه مشاوره تحصيلي
 •  شماره عضويت نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران: ١٥٤٥٩
 • دكتراي تخصصي روانشناسي عمومي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام
 • متخصص مشاوره تحصيلي و برنامه ريزي درسي
 • مدرس گروه روانشناسي دانشگاه اقبال لاهوري شهرستان مشهد
 • مدرس گروه روانشناسي دانشگاه بهار مشهد
 • مدرس گروه روانشناسي دانشگاه خراسان مشهد
 • مدرس گروه روانشناسي دانشگاه حكمت رضوي مشهد
 • مدرس گروه روانشناسي دانشگاه پيام نور- مركز فريمان
 • مشاور و روانشناس تحصيلي دانشگاه صنعتي سجاد مشهد
 • عضو كارگروه تخصصي ارزيابي و طرح سوالات آزمون المپياد علمي استاني
 • عضو رسمي هيات تحريريه ماهنامه سلامت و تندرستي.
 • پژوهشگر و نويسنده مطالب روانشناسي در صفحه خط زندگي- روزنامه قدس ايران
 • پژوهشگر و نويسنده مطالب روانشناسي در – روزنامه شهرآرا مشهد
 • عضويت در خانه علوم تربيتي و روانشناسي مشهد(مركز تخصصي ازدواج و تحكيم خانواده- باشگاه
  مشاوران و روانشناسان جوان).
 • عضو نظام آموزش مداوم پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كشور.
 • عضو انجمن هيپنوتيزم باليني مشهد(خراسان رضوي).
 • عضور رسمي انجمن خوشنويسان ايران و هنرجوي دوره فوق ممتاز انجمن
 • تاليف كتاب با عنوان: سبك هاي يادگيري تسلط ربع هاي مغزي؛ انتشارات بين المللي گيوا،تهران،
  ٤٢٧٠٥٧٩ : ملي كتابشناسي شماره و ٩٧٨-٦٠٠-٨٤٧٩-٢٤-٦ شابك -١٣٩٥
 • تاليف كتاب با عنوان: مغز هسته اي سلول هاي آينه اي و هوشمند ؛ انتشارات بين المللي گيوا،تهران،
  ٤٢٨٣٣٩٩ : ملي كتابشناسي شماره و ٩٧٨-٦٠٠-٨٤٧٩-٤٠-٦ شابك -١٣٩٥
 • مقاله ISI با عنوان:
  Investigating the relationship between learning styles with brain quadrants
  dominance and personality traits of male and female students
  در مجله:
  International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Sciences
  ٣/٦٦٨Malviya Nagar, Jaipur Rajasthan, India – ٣٠٢٠١٧/ Date: ٢٠١٦/٠٦/٢٥
 • ارائه مقاله و پذيرش آن بعنوان پوستر با موضوع” رابطه تعامل اجتماعي و زبان بدن معلمان
  با ساختار ادراك شده كلاس و رشد اجتماعي دانش آموزان”در هفتمين كنگره انجمن روانشناسي
  ايران، تابستان٩٨.

دکتر سید محمدرضا ناظمی

تحصیلی، شغلی، کنکور، برنامه ریزی درسی

حضور: شنبه و چهارشنبه

ساعت: 8 الی 14

رضایت مراجعین 95%