حوزه پژوهش

مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در حوزه مسائل روانشناختی شامل بررسی مسائل خانواده، آسیبهای حوزه جوانان، بررسی سطح سلامت روان، شناسایی نقاط قوت و ضعف در سازمان، بررسی عملکرد شغلی و فردی، اثر بخشی اقدامات انجام شده و … .

 

نحوی ارائه خدمات:

  • به شیوه حضوری (وقت قبلی)
  • به شیوه استفاده از سامانه آنلاین
  • به شیوه تلفنی