سایر خدمات مرکز مشاوره

مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

  • برگزاری کارگاه های تخصصی ویژه دانشجویان روانشناسی با اساتید برجسته کشوری
  • برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه والدین، زوجین،آموزش مهارت های زندگی، تقویت مهارت های فردی ، تقویت هوش و….
  • برگزاری جلسات گروه درمانی
  • برگزاری جلسات کتابخوانی و تحلیل فیلم توسط روانشناس و درمانگر