سوالات متداول

سوالات متداول کاربران

مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

برای انتخاب درمانگر مناسب در حوزه ی مشکل هر فرد، پیش از شروع جلسات درمان، ارزیابی اولیه ای توسط روانشناس انجام می شود و به تشخیص ایشان به درمانگر مناسب ارجاع داده می شوید.

روانشناسان مرکز مشاوره ی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مجوز نوشتن دارو برای مراجعان را ندارند ولیکن از آنجا که تعدادی روانپزشک با این مرکز همکاری نموده و با هماهنگی قبلی در مرکز ما حضور می یابند؛ در صورت نیاز به دارو ، می بایست به این عزیزان مراجعه نمود.

در جلسه ی اول درمانگر تعداد حدودی جلسات را با توجه مشکل، مسئله و ویژگیهای شما مشخص خواهد کرد.

به تشخیص درمانگر فاصله ی جلسات شما مشخص می شود. گاهی ابتدای درمان به تشخیص درمانگر، هفته ای یک جلسه و گاهی یک هفته در میان است. ممکن است درادامه درمان جلسات ماهی یک بار انجام شود.

بله هیچ تفاوتی در پروتکل درمانی حضوری و آن لاین وجود ندارد.

بعضی از بیمه های تکمیلی تعرفه خدمات روانشناختی دارند و بر اساس تعرفه بخشی از هزینه درمان را پرداخت می کنند.

شما می توانید مستقیما از طریق سایت و از بخش نوبت دهی اینترنتی نسبت به رزرو وقت اقدام نمایید و یا با شماره 09156404041 از طرق (تماس مستقیم، پیامک، ایتا یا تلگرام ) در ارتباط باشید.