گفتار درمانگران مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

زهرا راه چمنی

گفتاردرمانگر

حضور:

ساعت:

رضایت مراجعین 95%

گفتاردرمانگر

حضور: روزهای زوج

ساعت: 14 الی 20

رضایت مراجعین 96%