کار درمانگر مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

علی اکبر دهقان پور

کار درمانگر

حضور: روزهای فرد

ساعت: ۱۶ الی ۲۰ با هماهنگی قبلی

رضایت مراجعین 95%