دکتر شیدا امیرافشاری

مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

رزومه

 • مقالات علمی
  ۱_شناسایی نقش عوامل تنش زای دوران بارداری در
  ابتلای کودکان به اختلال کاهش توجه و بیش فعالی
  1391
  دانشگاه عالمه طباطبایی _روانشناسی افراد استثنائی
  ۲_سنجش قوت مولفه های دهگانه رضایتمندی زوجیت در والدین کودکان بیش فعال 1395
  ISC
  چاپ در کتاب الکترونیکی
  ۳_کودک آزاری فیزیکی: پیامدها، پیشنهادات پیشگیرانه و
  نقش نهادهای حمایتی کودکان
  1395
  دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
 • سوابق شغلی
  ۱_وزارت آموزش و پرورش مشاور مشهد –ناحیه 6
  ازسال 1384 تاکنون
  ۲_مدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد
  رشد-تربیتی- روش تحقیق- مشاره
  از سال 91-95
  ۳_مدرس دانشگاه فردوسی مشهد اختالالت گویایی نیمسال اول 92-93
  ۴_موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
  فیزیولوژی- روانشناسی اجتماعی- روانشناسی یادگیری-
  مشاوره- تربیتی
  1394 تا کنون
 • کارگاه ها و همایش ها
  ۱_درمان اختلال پیش فعالی آستان مهر مشهد۱۳۹۶
  ۲_درمان اختلالات یادگیری آستان مهر مشهد 1396
  ۳_مصاحبه بالینی (ارزیابی، تشخیص)آستان مهر مشهد۱۳۹۶
  ۴_نخستین همایش کودکان استثنائی
  انجمن علمی کودکان استثنائی ایران 1387
  ۵_پیشگیری از معلولیت ها دانشگاه تهران 1388
  ۶_اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و
  تربیت دانشگاه فردوسی مشهد 1390

دکتر شیدا امیرافشاری

مشاوره قبل از ازدواج، اختلالات رفتاری کودک و نوجوان

حضور: دوشنبه

ساعت: 9 الی 14

رضایت مراجعین 97%